ទំព័រ_បដា

ករណី

រថយន្តស្ទូចនេះជាប្រភេទ MG ប្រភេទ double girder gantry crane វាមាន girders សំខាន់ពីរ និង រទេះរុញអគ្គិសនីមួយ។ដោយ​សារ​អតិថិជន​ត្រូវ​ការ​រថយន្ត​ស្ទូច​លើក​វត្ថុ និង​លើក​វត្ថុ​ដាក់​លើ​យានជំនិះ​ដែល​ចត​លើ​ជើង​ស្ទូច​ទាំង​សងខាង ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​តម្រូវ​ឱ្យ​រថយន្ត​ស្ទូច​ត្រូវ​បាន​បំពាក់​ដោយ​ឧបករណ៍​ស្ទូច​ពីរ។

រថយន្តស្ទូចពីរជាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Power China នៅ Yangjiang


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២