ទំព័រ_បដា

ករណី

ស្ទូច​ប្រភេទ​នេះ​ជា​ឧបករណ៍​ស្ទូច​រាង​ពីរ​គូ ហើយ​វា​មាន​ផ្នែក​ម្ខាង។សមត្ថភាពលើករបស់រថយន្តស្ទូចនេះគឺមានទម្ងន់ 600 តោន ហើយគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រថយន្តស្ទូចនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងកាប៊ីន។

រថយន្តស្ទូចទ្វេរដង ទម្ងន់ 600 តោន នៅក្នុងខេត្ត Xinjiang

 


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២