ទំព័រ_បដា

ករណី

បើប្រៀបធៀបជាមួយរថយន្តស្ទូច gantry crane ពាក់កណ្តាល gantry crane មានជើងម្ខាង ដូច្នេះតម្លៃនៃ semi-gantry crane គឺថោកជាង gantry crane ។លើសពីនេះ រថយន្តស្ទូចពាក់កណ្តាលជួយអតិថិជនសន្សំសំចៃទំហំ និងប្រើប្រាស់បានសមហេតុផលនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែករោងចក្រដែលមានស្រាប់។

រថយន្តស្ទូច 40t double girder gantry cranes និង 40 ton double girder semi-gantry cranes នៅប្រទេសវៀតណាម


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២